📞 06 - 250 931 16 | info@ctpt.nl

VOORWAARDEN FACEBOOK WINACTIE

Algemeen

 • Deze actie is geïnitieerd door CTPT Coaching & Personal Training, nader te noemen CTPT, gevestigd te Breda met bezoekadres: Ettensebaan 17 Breda en postadres: Veerdonk 9, 4824 CJ Breda
 • De winactie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die u verstrekt door mee te doen aan de actie verstrekt u dan ook niet aan Facebook maar aan CTPT.
 • Facebook is niet verantwoordelijk voor de winactie en vervult geen enkele rol in de winactie
 • CTPT handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door CTPT worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken
 • De winnaar wordt middels de systematiek van loting gekozen uit alle deelnemers die de winactie hebben geliked en de pagina van CTPT volgen.
 • Indien één of meer bepalingen van voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.

Deelname

 • Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk als deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden
 • Deelnemers dienen minimaal 16 jaar of ouder te zijn. Indien deelname door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) plaatsvindt, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan de actie en dienen deelnemers tot 18 jaar daarvan een bewijs van te verstrekken.
 • CTPT kan om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen
 • Deelnemers nemen deel aan de actie door de de pagina van CTPT te volgen en de winactie te liken. Het delen van de winactie is geen verplichting maar wordt wel enorm gewaardeerd.
 • De actie loopt van 31 augustus 2017 tot en met 30 september 2017. Na 30 september 2017 kan niet meer worden deelgenomen aan deze actie
 • CTPT behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, of anderszins onrechtmatig handelt jegens CTPT of derden
 • De deelnemer geeft CTPT toestemming tot de verwerking van de door hem of haar in het kader van deze actie verstrekte persoonsgegevens. CTPT vermeldt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media
 • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op de gewonnen prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak automatisch.
 • De winnaar van de prijs geeft CTPT oestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de actie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen internet en Sociale Media.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. CTPT mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Case Support gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende actie
 • Deelname aan de actie is voor rekening en risico van de winnaar. CTPT kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 • CTPT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • CTPT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de actie.

Uitslag

 • De bekendmaking van de winnaar zal op 1 oktober 2017 plaatsvinden.
 • De winnaar zal vermeld worden op diverse media waaronder begrepen internet en social media.
 • Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.

Acties met kortingsbonnen en cadeaubonnen

 • Kortingsbonnen en cadeaubonnen van CTPT zijn niet te gebruiken voor de check-up fit varianten die CTPT aanbiedt.
 • Cadeaubonnen zijn alleen in te wisselen voor personal training en niet inwisselbaar tegen geld. Er is één cadeaubon per persoon per half jaar inwisselbaar. Voor afname van meerdere sessies in de vorm van een cadeau dient u contact op te nemen met CTPT voor de mogelijkheden.

-Einde-